Ajankohtaista

Yrityksen kassavirtalaskelma – Riittävätkö rahat?

Tilitoimisto, läppäri

Kassavirtalaskelma on yksi yrityksen tärkeimmistä työvälineistä. Kassavirtalaskelma kertoo yrityksen maksuvalmiuden, eli paljonko on rahaa käytettävissä laskujen, lainanlyhennysten ja palkkojen maksuun. Sen avulla yrittäjä voi paremmin huolehtia siitä, että yrityksen rahat eivät lopu kesken. Kassavirtalaskelman avulla selvitetään mihin rahaa kuluu ja mistä sitä tulee. Kassavirtalaskelma toimii myös myynnin apuvälineenä, sillä se osoittaa, paljonko tuotteita on myytävä, jotta kulut saadaan katettua.

Kassavirtalaskelma kertoo tämänhetkisen tilanteen, mutta auttaa hahmottamaan myös tulevien viikkojen ja kuukausien todellista rahaliikennettä. Kassavirtaennuste taas arvioi rahaliikennettä pidemmälle tulevaisuuteen. On kuitenkin hyvä huomioida, että mitä pidemmälle ennuste yltää, sitä epävarmemmaksi se tulee.

Mistä yrityksen kassavirta muodostuu?

Yrityksen kassaan vaikuttaa kaikki, mitä yrityksen liiketoiminnassa tapahtuu: myynnit, kulut, maksuaikataulut, investoinnin, lainat ja niiden lyhennykset. Kassavirtalaskeman avulla pyritään hahmottamaan, milloin rahaa tulee kassaan ja milloin sitä sieltä lähtee. Laskelmaan ei ole olemassa mitään virallista avaa, mutta sen tekeminen alkaa siitä, että rahan liikkeet jaetaan kolmeen osa-alueeseen: liiketoiminnan rahavirta, investointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta.

Liiketoiminnan kassavirta eli operatiivinen kassavirta kertoo, paljonko liiketoiminta tuottaa rahaa.

 • myynnit ja myyntisaamiset
 • ostot ja ostovelat
 • palkat
 • vuokrat
 • arvonlisävero
 • korko- ja rahoituskulut
 • muut kulut

Investointien rahavirta

 • investointeihin, kuten kiinteistöihin, laitteistoihin ja arvopapereihin käytetty raha

Rahoituksen rahavirta

 • lainojen nostot
 • lainojen lyhennykset
 • muut velat

Miten kassavirta auttaa yrittäjää?

Kassavirtaennusteen avulla on helpompi suunnitella tulevaa, kun näkee etukäteen, milloin on varaa tehdä investointeja ja milloin taas pitää kiristää vyötä.

Kassavirtalaskelmasta on hyötyä erityisesti niille yrityksille, joiden kassa on tiukka. Laskeman avulla kassan notkahdus voidaan ennakoida ja näin jää aikaa neuvotella laskujen maksuehtoja uusiksi tai hankkia tilapäistä rahoitusta paikkaamaan notkahdusta. Kassavirta voi notkahtaa joskus myös hyvin kannattavilla yrityksillä. Esimerkiksi yrityksen kasvu sitoo pääomaa, jolloin rahaa ei ole käytettävissä. Samoin liiketoiminnan kausiluonteisuus heilauttelee kassaa, kun tulot ajoittuvat tiettyyn vuodenaikaan, mutta kiinteät kulut jakautuvat tasaisemmin koko vuodelle.

Kassavirtalaskelmasta on kuitenkin hyötyä myös niille yrityksille, joiden kassa on pulskemmassa kunnossa. Laskelma näyttää, onko kassassa ylimääräistä rahaa, jonka voisi esimerkiksi sijoittaa tuottavampaan kohteeseen, kuin säilöä pankkitilillä, josta ei makseta korkoa.

Yleisimmät kassavirtaan liittyvät ongelmat

 • Liian suuret varastot: Varaston arvon hallinta on tärkeä osa kassavirran hallintaa. Liian suuri varasto sitoo rahavaroja, jotka voitaisiin sijoittaa liiketoiminnan muille alueille.
 • Ylimääräiset kulut ja korkeat yleiskulut: tuotteet ja palvelut, joita yritys ei tarvitse tai joihin sillä ei ole varaa.
 • Tehoton perintä: Erääntyneet maksut voivat vaikuttaa vakavastikin yrityksen kassavirtaan. Siksi yrityksen kannattaa panostaa myyntireskontran seurantaan ja tehokkaaseen perintään.
 • Liian optimistinen ennuste: Laadi kassavirtaennuste mahdollisimman realistisesti.
 • Huono kirjanpito: Moni yrittäjä kamppailee kirjanpidon kanssa ajanpuutteen vuoksi tai siksi, että ei ymmärrä kirjanpidosta saatavan tiedon hyötyjä yritykselle. On kuitenkin erittäin tärkeää pitää talous ajan tasalla ja paikkansapitävänä.

Kurkkaa myös Netvisorin blogista 10 vinkkiä parempaan kassavirran hallintaan!

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meidät saa kiinni,
olemme täällä teitä varten