Blogi

Brexit ja sen vaikutukset 1.1.2021 alkaen

Brexitin vaikutukset 2021 alkaen

Brexit eli Britannian ero EU:sta tapahtui muodollisesti jo tammikuun 2020 lopussa. Vuoden 2020 loppuun asti käytössä on ollut siirtymäaika, jonka vuoksi 31.12.2020 asti kaupankäynnissä, laskutuksessa sekä tavaroiden viennissä ja tuonnissa on toimittu, kuin Britannia olisi edelleen ollut EU:n jäsen. Mikäli yrityksesi käy kauppaa Iso-Britannian ja/tai Pohjois-Irlannin kanssa, niin asioiden hoitaminen muuttuu oleellisesti.

  • 1.1.2021 alkaen Iso-Britannia (GB) ei ole enää osa EU:n tullialuetta eikä EU:n veroaluetta, Kaupankäynnissä ja tullimenettelyissä Iso-Britannia on jatkossa EU:n ulkopuolinen maa. Vaikka tullivapaudesta päästiinkin sopuun, on tulliselvitykset tehtävä aina, kun kyseessä on EU:n ulkorajat ylittävä tavaroiden tuonti tai vienti.
  • Erosopimuksen mukaisesti Pohjois-Irlannilla on erityisasema, jonka vuoksi sitä käsitellään tavarakaupan osalta kuin se olisi osa EU:n tullialuetta. Tämän vuoksi Pohjois-Irlannilla on 1.1.2021 alkaen oma maakoodi (XI). Palveluiden myyntien arvonlisäverotuksessa Pohjois-Irlantia kohdellaan kuitenkin, kuten EU:n ulkopuolista valtiota.
  • Jos tavaran lähettäminen tai kuljettaminen Britannian ja EU-jäsenvaltion välillä alkaa ennen kuin siirtymäkausi päättyy, sovelletaan yhteisömyyntiä ja yhteisöhankintaa koskevia arvonlisäveron säännöksiä, vaikka lähettäminen tai kuljettaminen päättyisi vasta siirtymäkauden jälkeen. Tällöinkin tavarat on esitettävä tullille ja tulli voi vaatia maahantuojalta näyttöä siitä. että tavaroiden lähettäminen tai kuljettaminen alkoi ennen siirtymäkauden päättymistä.

Vero.fi: Brexitin vaikutukset verotukseen

Tulli: Brexit yritysasiakkaille

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meidät saa kiinni,
olemme täällä teitä varten