Ajankohtaista

Milloin tarvitaan tilintarkastaja?

Milloin tarvitaan tilintarkastaja?

Tilintarkastusvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 2 luvussa. Tämän mukaan tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
  • palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä

Lisäksi ehtona on, ettei muussa laissa säädetä toisin. Esimerkiksi säätiöitä yllä mainittu säännös ei koske, koska säätiölain mukaan säätiöiden on aina toimitettava tilintarkastus. Tilintarkastaja on valittava myös yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta, tai jolla on huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa. Tilintarkastus voidaan suorittaa myös vapaaehtoisesti. Yritys saattaa tarvita tilintarkastajan palveluita esimerkiksi Business Finlandin tai muiden rahoittajien hankkeiden varmennukseen.

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon sekä mahdollisen toimintakertomuksen tarkastuksen. Tarkoituksena on varmistua siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastuksen tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien luottamusta tilinpäätökseen.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tulee olla tietoisia siitä, milloin yhtiö on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Ennen päätöksentekoa tulee varmistaa, että valittavaksi esitettävä tilintarkastaja on käytettävissä yhteisön tilintarkastajaksi. Päätökseen tulee kirjata, valitaanko tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö vai tilintarkastaja henkilökohtaisesti. Jos valitaan vain yksi tilintarkastaja, tulee hänelle valita ainakin yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastaja voidaan valita vuodeksi kerrallaan tai toistaiseksi.

Yhteisön tulee rekisteröidä tilintarkastajan valintaa koskevat tiedot kaupparekisteriin. On yhteisön edun mukaista, että rekisteritiedot ovat oikein.

Jos yhtiöllä on aiemmin ollut velvollisuus tilintarkastukseen, mutta se toiminnan supistuessa päättyy, voi yhtiökokous tehdä päätöksen tilintarkastajan valitsematta jättämisestä.

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meidät saa kiinni,
olemme täällä teitä varten