Blogi

Verotuksen muutoksia 2021

Verotuksen muutoksia 2021

Arvonlisäverotus

Arvonlisäverottoman vähäisen liiketoiminnan raja nostetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon. Korotettua rajaa sovelletaan vuonna 2021 alkaviin tilikausiin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos yrityksen liikevaihto tilikaudelta (12kk) on enintään 15 000 euroa, ei yrityksen tarvitse ilmoittautua alv-rekisteriin eikä yrityksen myymien tuotteiden tai palveluiden hintoihin tarvitse lisätä arvonlisäveroa. Alv-rekisteriin voi kuitenkin edelleen hakeutua vapaaehtoisesti.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenee 1.7.2021. Nykyinen arvonlisäveron erityisjärjestelmä kattaa pelkästään tele-, lähetys- ja sähköisten palveluiden myynnin kuluttajille EU:ssa, mutta uusi arvonlisäveron erityisjärjestelmä tulee kattamaan mm. kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin. Lisätietoja verottajan sivuilta.

Autoverotus

Autoverolla tarkoitetaan veroa, joka maksetaan kun ajoneuvo otetaan käyttöön tai rekisteröidään ensimmäisen kerran Suomessa. Autoveron määrään tai perusteisiin ei ole tulossa muutosta, mutta muutoksia tulee siihen, miten ilmoitukset annetaan ja verot maksetaan. Autoveroilmoitukset annetaan vuodesta 2021 lähtien OmaVerossa ja autoveron voi maksaa OmaVeron kautta helmikuun alusta alkaen.

Myös autoveron perintä yhdenmukaistuu muiden verojen perinnän kanssa 1.2.2021 alkaen. Maksuvaikeuksissa oleva voi saada maksujärjestelyn, jossa ovat mukana kaikki verot. Maksujärjestelyä voi hakea OmaVerossa.

Valmisteverotus

Valmisteveroilla tarkoitetaan alkoholi-, tupakka-, virvoitusjuoma- ja juomapakkausveroa, nestemäisten polttoaineiden veroa, sähkön ja eräiden polttoaineiden veroa, jäteveroa sekä öljysuojamaksua.

Valmisteveroilmoitukset annetaan vuodesta 2021 lähtien OmaVerossa. Valmisteveroja voi maksaa OmaVeron kautta helmikuusta alkaen. Verojen ilmoittamiseen ja maksamiseen tulee lisää aikaa, kun valmisteverot muuttuvat oma-aloitteisiksi veroiksi ja määräaika pitenee nykyisestä.

Myös valmisteverojen perintä yhdenmukaistuu 1.2.2021 alkaen muiden verojen perinnän kanssa. Maksuvaikeuksissa oleva voi saada maksunlykkäyksen sijasta maksujärjestelyn, jossa ovat mukana kaikki verot. Maksujärjestelyä voi hakea OmaVerossa.

Luontoisedut

Luontoisetuihin tulee seuraavat muutokset vuodelle 2021:

 • Työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvosta vähennetään 170 euroa kuukaudessa vuosina 2021-2025.
 • Sähköauton latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä on verovapaa etu vuosina 2021-2025.
 • Työsuhdesähköauton latauslaite katsotaan osaksi työsuhdeauton lisävarusteita.
 • Työsuhdematkalippu on verovapaa 3 400 euroon asti vuodessa.
 • Työsuhdepolkupyörä on verovapaa etu 1 200 euroon asti vuodessa.

Listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verohuojennus

Kun listaamaton osakeyhtiö järjestää henkilöstölleen osakeannin, työntekijä voi merkitä osakkeita käypää arvoa alempaan hintaan. Osakeannista ei synny veronalaista etua, kun osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen matemaattisen arvon verran. Listaamattoman osakeyhtiön tulee antaa tiedot henkilöstöannista vuosi-ilmoituksella.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

 • Kotimaan kokopäivärahan määrä on 44 euroa
 • Kotimaan osapäivärahan määrä on 20 euroa
 • Ateriakorvauksen määrä on 11 euroa
 • Kilometrikorvaus 44 senttiä kilometriltä

Brexitin vaikutukset verotukseen

Eu:n ja Britannian erosopimuksessa määritelty siirtymäkausi päättyy 31.12.2020. Lue täältä, miten tämä vaikuttaa yrityksesi verotukseen.

Korotetut poistot koneista ja laitteista

Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat voivat tehdä käyttöomaisuuteen kuuluvista uusisya koneista ja laitteista korotetut poistot verovuosien 2020-2023 verotuksessa. Korotetun poiston määrä voi olla enintään 50%.

Pienhankinnat sekä tietyt menojäännökset voi vähentää nopeammin

1.1.2021 tulee voimaan lakimuutos, jonka seurauksena yritykset voivat vähentää pienhankinnat sekä koneiden ja laitteiden pienet menojäännökset nopeammin. Irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnan raja nousee 850 eurosta 1200 euroon ja pienhankintojen verovuosikohtaisen yhteismäärän raja nostetaan 2500 eurosta 3600 euroon. Lisäksi jatkossa voidaan enintään 1200 euron suuruinen menojäännös poistaa kerralla.

Tulorekisteri-ilmoituksen myöhästymisestä seuraamusmaksu

Tulorekisteriin myöhässä annetuille ilmoituksille määrätään seuraamusmaksu vuoden 2021 ilmoituksista lähtien. Myöhästymisestä ei pääsääntöisesti määrätty seuraamusmaksua vielä tulorekisterin kahden ensimmäisen vuoden aikana. Kyseessä oli tilapäinen jousto. Etuuksien ja eläkkeiden ilmoittamisessa myöhästymismaksujen siirtymäaika päättyy vuoden 2021 lopussa.

Vuosi-ilmoitukset

Vuodelta 2021 annettaviin vuosi-ilmoituksiin tulee kaksi uutta ilmoitusta:

 • Vuosi-ilmoitus listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöannista
 • Vuosi ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meidät saa kiinni,
olemme täällä teitä varten