Ajankohtaista

Henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille annetut lahjat verotuksessa

henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille annetut lahjat verotuksessa

Näin joulun lähestyessä tulee ajankohtaiseksi käydä läpi verottajan säännöksiä lahjojen antamisesta, jotta myöhemmin vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

Lahjat henkilökunnalle

Henkilökunnalle voidaan verovapaasti antaa vähäisiä lahjoja. Vähäisellä lahjalla tarkoitetaan koko henkilökunnalle annettavia pieniä muistamisia. Myös esimerkiksi läksiäislahja voidaan antaa verovapaasti, jos antamiskäytäntö koskee koko henkilökuntaa. Vähäisen lahjan arvo voi olla enintään 100 euroa. Jos työnantaja antaa työntekijöille muutamia vähäisiä lahjoja vuodessa, näiden yhteenlaskettu arvo voi olla korkeintaan 100 euroa.

Käytännössä lahja on siis yleensä työnantajan valitsema esine, pääsylippu tai palvelu. Joulurahat ja muut rahaan verrattavat suoritukset katsotaan aina palkaksi niiden arvosta riippumatta. Myös työntekijän vapaasti valittavissa oleva ja itse hankkima lahja, minkä yritys korvaa ”kuittia vastaan”, katsotaan palkaksi.

Monet yrittäjät haluaisivat antaa työntekijöilleen lahjaksi lahjakortteja, ja siihen liittyen meille tulee paljon kysymyksiä. Lahjakorttien antaminen katsotaan lähtökohtaisesti rahaan verrattavissa olevaksi suoritukseksi ja yleiskäyttöön soveltuvat tavaratalojen lahjakortit ovatkin aina työntekijälle veronalaista palkkaa. Verotuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että lahjakorttikin voi olla verovapaa lahja, jos työnantaja on selvästi rajannut, mitä tuotteita lahjakortilla voi hankkia ja mistä. Edellytyksenä on myös, että lahjakortti on henkilökohtainen ja sitä ei voida vaihtaa rahaksi. Tällainen olisi esimerkiksi lahjakortti, joka oikeuttaa valitsemaan yhden kirjan useiden kirjojen joukosta, ruokatuotteen useiden ruokatuotteiden joukosta tai jonkin työnantajan rajaamista keskenään erilaisista tuotteista.

Verovapaus tarkoittaa lahjojen antamisen yhteydessä sitä, että lahja on saajalleen verovapaa. Henkilökunnalle annettu lahja on antajalle verotuksessa vähennyskelpoinen kulu, mutta arvonlisäveroa siitä ei olla oikeutettuja vähentämään.

Merkkipäivälahjat

Työnantaja voi kohtuullisella lahjalla muistaa työntekijöitään myös työntekijän tavanomaisina merkkipäivinä, joita ovat 40-, 50-, 60- ja 70-vuotissyntymäpäivät, hääpäivä, pitkäaikaiseen palvelukseen perustuva merkkipäivä (10 vuotta tai enemmän) ja eläkkeelle siirtyminen. Työntekijän merkkipäivän johdosta annettua lahjaa pidetään kohtuullisena silloin, kun sen arvo on enintään työntekijän 2 viikon bruttopalkkaa vastaava määrä. Muilta osin annettavaa lahjaa koskee samat säännökset, kuin muutakin henkilökunnalle annettavaa lahjaa.

Mainoslahjat

Yhteistyökumppaneille annetut lahjat ovat yrityksen verotuksessa 100% vähennyskelpoisia sekä tulo- että arvonlisäverotuksessa silloin, kun lahja on verrattavissa tavanomaiseen mainoslahjaan. Tavanomaisena mainoslahjana voidaan pitää max. 35 euron arvoista lahjaa, joka voi olla esimerkiksi yrityksen oma tuote. Mainoslahjan pääasiallisena tarkoituksena on aina myynnin edistäminen eli kyse ei ole niinkään varsinaisesta lahjasta vaan enemmänkin myynninedistämistoimenpiteestä. Mainoslahja on tyypillisesti sellainen, joka annetaan samanlaisena ja samanaikaisesti usealle vastaanottajalle.

Edustuslahjat

Edustuslahjojen tunnusmerkki on se, että ne kohdistuvat yrityksen ulkopuolisiin tahoihin eli yhteistyökumppaneihin. Edustuslahjan arvo on yleensä tavanomaista mainoslahjaa suurempi ja lahja on valittu yksilöllisemmin vastaanottajaa silmällä pitäen. Edustuskuluista 50 prosenttia on yrityksen tuloverotuksessa vähennyskelpoista, mutta arvonlisäverotuksessa kulu on kokonaan vähennyskelvoton. Alkoholilahjojen on verotuskäytännössä katsottu aina liittyvän edustamiseen.

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meidät saa kiinni,
olemme täällä teitä varten